top of page

Polityka prywatności
Hardy. Wyższa Forma

Postanwienia wstępne

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych na stronie internetowej www.hardywyzszaforma.pl i powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych działań internetowych, takich jak np. nasze profile w mediach społecznościowych („Portal”) jest Revol Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-505), ul. Nyska 59, NIP: 899-276-08-75, REGON: 360477200.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:
  • wysyłając wiadomość pod adres e-mail: kontakt@hardywyzszaforma.pl
  • pisemnie na adres: ul. Nyska 59, 50-505 Wrocław

Postanwienia wstępne

§ 2.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • w celu wykonywania zawartych z Tobą umów o korzystanie z usług klubu Hardy. Wyższa Forma, w tym w celu prowadzenia Twojego indywidualnego konta na Portalu umożliwiającego zapisy na zajęcia sportowe oraz dokonywanie opłat z tytułu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
  • w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług oferowanych na Portalu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z realizacją zawartych z Tobą umów oraz związanych z korzystaniem z Portalu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartych z Tobą umów o korzystanie z usług klubu Hardy. Wyższa Forma, rejestracji Twojego konta indywidualnego na Portalu, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

 3. W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji zawartych umów o korzystanie z usług klubu Hardy. Wyższa Forma będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 5. Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu.  

 6. Twoje dane osobowe niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Portalu, w tym w związku z rejestracją w Portalu, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Postanwienia wstępne

§ 3.

TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia.

 2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanwienia wstępne

§ 4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Portalu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Portalu, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT, dostawcom usług płatniczych, w celu realizacji płatności z tytułu świadczenia usług oferowanych przez klub Hardy (w szczególności PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu),  jak również naszych partnerów, z którymi łączą nas umowy o współpracy, a także z wyjątkiem podmiotów, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.  

Postanwienia wstępne

§ 5.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Na Portalu wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Portalu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych, jak również certyfikat SSL gwarantujący poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie komunikacji wymienianej pomiędzy komputerami. 

Postanwienia wstępne

§ 6.

PLIKI COOKIES

 1. Podczas przeglądania Portalu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

 2. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

 3. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Portalu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

 4. Jako użytkownik Portalu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Portalowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Portal. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 5. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Portalu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Postanwienia wstępne

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Portalu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na stronie Portalu. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się na naszym Portalu, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianie w zasobach Twojego konta na Portalu. 

 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

 3. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.

bottom of page